Жените на работното место бараат рамноправност, а не посебен третман

0

И покрај позитивните промени, жените продолжуваат да чекаат за работа подолго и невработеноста е поизразена отколку кај машкиот пол.

Иако се постигнати позитивни промени во врска со положбата на жените на пазарот на трудот, тие се уште се една од загрозените групи. Жените во просек повеќе чекаат за да најдат работа и претежно има повеќе жени невработени, отколку мажи. Полошо се платени за истата работа и надпросечно се концентрирани во одредени активности што се опишуваат како “типични жени”.

MojPosao спровел истражување со цел да се утврди што жените очекуваат од своето работно место и од својот работодавец и што за нив е “идеална фирма” во која би сакале да работат.

Во истражувањето учествувале повеќе од 500 испитаници и испитанички, и тие се дел од проектот “Жените избираат нов чекор – зајакнување на жените за активно учество на пазарот на труд”

1.Компанија и работно место ”по мерка” на жените
Најмногу испитанички сакале да работат во средно-голема компанија или институција (од 20 до 200 вработени) или мала фирма (до 20 вработени). Големите компании се првиот избор за машките испитаници.

Најбитниот елемент на работното место и на жените и мажите е можност за личен развој и развој на компетенции. Можноста за постигање добри резултати на жените е на второ место, додека кај мажите на второ место се условите за работа. На последно место за двете групи испитаници се наоѓаат бонуси и други материјални придобивки и награди.

Скоро на сите анкетирани, инвестирањето во образованието и развојот на работното место е битно или дури и многу важно. Повеќе од половината испитаници (57% мажи и 60% жени) сметаат дека образованието треба да се одвива за време на работното време.

Од пригодности на работното место и на мажите и жените, на прво место е флексибилно работно време и можноста за користење пауза во термините кога им одговара. Топлиот оброк во компанијата би сакал да добие 62% мажи и 56% жени. Кога станува збор за можноста за работа од дома, ќе се користат 65% мажи и 51% жени. Организирање на роднини / градинки во компанијата поддржува 24% мажи и 39% жени.

Само 3% од испитаниците се спротивставува на прекомерна работа. Останатите испитаници немаат ништо против на дополнителни часови, ако бидат наградени за таа работа. Најмногу мажи (89%) и жени (87%) за прекомерна работа би сакале да бидат наградени со паричен бонус.

2.Очекувања од водечките компании и надредените
Поголемиот дел од мажите (69%) и жените (85%) како важни при избор на фирмата ги признаваат квалитетното управување и правилниот однос кон вработените. Просечно 7% од испитаничките и испитаниците не се грижат за тоа.

Да се ​​биде вработен во водечка компанија, каде подеднакво се застапени и жени и мажи е важна за повеќе од две третини жени и половина мажи.

Во случај на дискриминација, повеќето испитанички и испитаници очекуваат од својот претпоставен јасно да заземе став и да покаже дека таквото однесување нема да биде толерирано во компанијата. Половина од жените сметаат дека би било корисно да се одржи едукацијата на целиот работен колектив за рамноправност на половите или да воведат правилник со кој би се забранило дискриминативното однесување.

3.Тимска работа
Најголем број мажи во истражувањето (47%) навеле дека не е важно во кој тим работат, додека најголем дел од жените (48%) би работеле во тим со подеднакво учество на мажи и жени.

4.Однос кон дискриминација
Додека за повеќето мажи не било значајно дали компанијата обрнува внимание на соработката помеѓу мажи и жени, за речиси половина од жените кои учествувале во истражувањето, тоа било една од важните ставки при изборот на работодавецот.
Исто така, нешто повеќе од половина жени сметаат дека е важно компанијата да вложува посебна грижа во соработката со други компании со слични ставови во врска со рамноправноста на мажите и жените. Мажите се согласуваат, но во помал број.

5.Четвртина од мажите не се грижат за породилно отсуство
Скоро сите жени сметаат дека е од особена важност да им се овозможи да се вратат на истото работно место по користење на одмор. Истото го смета и 89% од мажите.
Две третини од жените сметаат дека е важно или многу важно да се охрабрат и поттикнуваат мажите да земат одмор. Истото го смета само една третина од мажите. Четвртина мажи сметаат дека тоа не е важно, додека истотото го сметаат само 7% од жените.

Извор: MojPosao

При објавување на материјали од порталот www.hybread.mk во друг медиум, задолжително наведете го изворот од кој е преземен текстот.