Поетскиот трепет на Гане Тодоровски

Гане Тодоровски е роден 1929 година во Скопје, каде завршил основно училиште, гимназија и Филозофски факултет. Работел во весникот „Млад борец“, потоа како асистент,...

Бидете млади и во петтата деценија

Годините се само бројка. Најважно е во текот на животот да ја зачувате насмевката, добриот изглед и страста за живеење и создавање. Секое животно...

Која била мајката на Ана Франк

Сигурно ако некаде го сретнете името Едит Франк, на почеток нема да ви значи ништо, но затоа пак во меморијата знаете дека има некаква...